Sunday, March 4, 2012

Perangkat Pembelajaran Berkarakter

MATA PELAJARAN AGAMA

Qur'an Hadis.
a.  Silabus
b.  Rencana PelaksanaanPembelajaran 
Aqidah Akhlak.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Fiqih.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Bahasa Arab.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran


MATA PELAJARAN UMUM

Pendidikan Kewarganegaraan.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Bahasa Indonesia.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Bahasa Inggris.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Matematika.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam.
a.  Silabus
b.  RencanaPelaksanaan Pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial.
a.  Silabus
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
a.  Silabus
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
a.  Silabus
a.  Silabus

No comments:

Post a Comment

Link Sahabat